МЕЖИГІР'Я

Угода із Користувачем

Увага! Будь-яке використання гри Межигір'я (ua-play.com) означає, що Ви повністю прочитали, зрозуміли, і згідні з умовами нижчевикладеної угоди, зобов'язуєтеся їх дотримуватися і нести відповідальність за їх порушення.

1. Основні терміни та визначення

1.01. Власник ігрового проекту Межигір'я та домену (в подальшому Сайту) ua-play.comТОВ "UA-PLAY".
1.02. Розробники — особи, що розробили компоненти Гри.
1.03. Програма — компоненти програмного забезпечення, як окремі, так і в сукупності, розміщені Адміністрацією або Розробником на Сайті.
1.04. Контент — графічні та текстові матеріали, розміщені Адміністрацією чи Розробником у Грі.
1.05. Матеріали — графічні та текстові матеріали, розміщені Користувачами у Грі з дозволу їх правовласників.
1.06. Гра — сукупність Програми, Сайту, Контенту і Матеріалів, що представляє собою набір можливостей, сервісів і послуг, призначених для особистого некомерційного використання Користувачем.
1.07. Проект — сутність, що включає в себе Гру, Користувачів, Модераторів і Адміністрацію.
1.08. Користувач — будь-яка особа, в тому числі вигадана, на яку не поширюються законодавчі обмеження на використання ігрових онлайн-послуг, зареєстрована в якості учасника Гри та уклала цю Угоду.
1.09. Адміністрація — особи, уповноважені Власником на спеціальне використання Проекту, у тому числі управління, і діючі від імені Власника, якщо не вказано інше.
1.10. Модератор — особа, уповноважена Адміністрацією на здійснення контролю за виконанням Користувачами цієї Угоди та інших правил гри і має повноваження щодо застосування до Користувачів дій від імені Адміністрації, передбачених цією Угодою.
1.11. Законодавство — законодавство країни, яка є країною реєстрації (установи) Власника, а також законодавство країни громадянства (реєстрації) або постійного місцезнаходження Користувача.
1.12. Реєстрація в якості учасника Гри - створення Облікового Запису Користувача у вигляді набору умовних ідентифікаційних даних Користувача, за допомогою яких Користувач здійснює доступ до Гри.

2. Умови Угоди

2.01. Користувач гарантує, що на нього не поширюються законодавчі обмеження на використання онлайн-послуг, що він володіє всіма необхідними повноваженнями для укладення цієї Угоди, або отримав необхідний дозвіл в необхідній законом формі від своїх батьків або законних представників.

2.02. Ця Угода з усіма додатками до неї для стислості надалі іменується Угодою. Всі додатки до Угоди є її невід'ємною частиною і обов'язкові до виконання сторонами. Додатки до Угоди розміщуються Адміністрацією на Сайті і включають в себе правила Гри і політику конфіденційності.

2.03. Ця Угода може бути змінена або доповнена Власником в будь-який час, в тому числі шляхом розміщення (публікації) її нової редакції. Про зміну і доповнення Угоди Власник через Адміністрацію інформує Користувача будь-яким з перерахованих способів: публікацією на Сайті, відправкою повідомлення на електронну пошту Користувача, розміщенням інформаційного повідомлення всередині Гри, в тому числі шляхом публікації тексту змін та доповнень всередині Гри. Після отримання такого повідомлення Користувач зобов'язується негайно ознайомитися зі змінами та доповненнями Угоди. Продовження Користувачем участі у Грі після отримання повідомлення про зміни та доповнення Угоди є вираженням згоди Користувача з ними.

2.04. Користувач використовує Гру на власний страх і ризик. Користувачеві не надається гарантій, що Гра, а також внутрішні ігрові можливості, сервіси та послуги будуть функціонувати безперебійно, безперервно та без помилок.

2.05. Надання Власником або Адміністрацією Користувачу доступу до участі у Грі, використання її можливостей і сервісів здійснюються на безоплатній основі.

2.06. Надання Власником Проекту або Адміністрацією Користувачу доступу до спеціальних можливостей Гри здійснюється на оплатній основі, за плату, і є послугою. Послуги не є необхідною умовою участі Користувача у Грі. Послуги надаються за запитом та бажанням Користувача, забезпечують Користувачеві можливість використовувати додаткові, розширені можливості Гри. У процесі використання таких додаткових можливостей Користувач отримує внутрішньоігрові цінності (ігрова валюта), які сприяють швидшому або комфортному розвитку в Грі. Ігрові цінності користувачів є умовними і можуть бути використані Користувачем тільки всередині Гри під час ігрового процесу. Користувач погоджується, що послуги у вигляді отримання та використання додаткових можливостей, які Користувач отримує за плату, вважаються наданими в момент зарахування внутрішньоігрових цінностей на обліковий запис користувача у відповідності з отриманими від нього вказівками. Грошові кошти, використані Користувачем для придбання внутрішньоігрових цінностей Власником і Адміністрацією не відшкодовуються, у тому числі й у зв'язку з невикористанням їх у процесі Гри або її припиненням.

3. Права та обов'язки Адміністрації

3.01. При порушенні Користувачем діючої Угоди Адміністрація має право, без попереднього повідомлення, в односторонньому порядку, повністю або частково обмежити функціональність або доступ Користувача до Проекту, видалити всі дані, Контент і Матеріали Користувача, а також відмовити Користувачеві в подальшому наданні послуг у Проекті, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такою дією.

3.02. Адміністрація залишає за собою право повністю або частково обмежувати функціональність Проекту з технічних, технологічних, профілактичних чи інших причин на свій власний розсуд з попереднім повідомленням користувачів або без такого.

3.03. Всі характеристики і параметри складових Проекту, а також правила їх формування, включаючи параметри ігрових об'єктів і ігрового оточення, ціни, рейтинги та інші характеристики і параметри можуть змінюватися Адміністрацією Проекту без обов'язкового повідомлення користувачів як до, так і після внесення змін.

3.04. Адміністрація має право в порядку збору статистичних даних відстежувати та зберігати інформацію про IP-адреси доступу Користувача до Гри і використовувати файли технічної інформації (cookies), що розміщуються на персональному комп'ютері Користувача. У разі, якщо в діях Користувача вбачаються ознаки кримінального злочину, Адміністрація має право передати наявні в неї дані про Користувача до правоохоронних органів. Крім того, Адміністрація має право передати наявні в неї дані про Користувача до правоохоронних органів за запитом останніх у випадках і порядку, передбачених Законодавством.

3.05. Адміністрація має право використовувати дані про Користувача у відповідності з політикою конфіденційності, розміщеною на Сайті.

4. Права та обов'язки Користувача

4.01. Користувач зобов'язується дотримуватися цієї Угоди і своєчасно ознайомлюватися з діючою редакцією Угоди. У разі незгоди Користувача з чинною Угодою Користувач зобов'язаний припинити участь у Проекті.

4.02. Користувач зобов'язується не розкривати і не передавати третім особам свої ідентифікаційні дані, по яких можлива авторизація Користувача в будь-яку з частин Проекту.

4.03. Користувач зобов'язується не досліджувати код, не модифікувати Проект, за винятком модифікації Контенту з дозволу правовласника, і не створювати похідні продукти на базі Проекту або його частин. На модифікований користувачем Контент поширюються всі вимоги цієї Угоди щодо Матеріалів, включаючи, але не обмежуючись розділом 6.

4.04. Користувач має право вчиняти дії, передбачені логікою Гри, використовувати технічні можливості для керування ігровими об'єктами, обміну ігровими предметами і цінностями з іншими Користувачами, розміщувати свої повідомлення і читати повідомлення інших користувачів на форумі, а також обмінюватися у Грі або на форумі особистими повідомленнями з іншими Користувачами.

5. Користувачеві забороняються наступні дії:

5.01. Використовувати Обліковий Запис (ігровий аккаунт) іншої особи, а також відчужувати або іншим чином передавати свій, або набувати, у тому числі шляхом обміну чи отримання в дар, Обліковий Запис (ігровий аккаунт) іншої особи.

5.02. Використовувати Проект будь-яким способом, який може перешкодити нормальному функціонуванню Проекту.

5.03. Використовувати автоматизовані скрипти для збору інформації або для іншого роду взаємодії з об'єктами Проекту.

5.04. Використовувати контактну інформацію користувачів з метою розсилки небажаної інформації (спаму).

5.05. Розміщувати в Проекті об'єкти виключних прав без згоди їх правовласників.

5.06. Розміщувати в Проекті особисту інформацію третіх осіб без їх згоди, у тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані.

5.07. Розміщувати в Проекті комерційну рекламу, комерційні пропозиції, агітаційну інформацію і будь-яку іншу нав'язливу інформацію, крім випадків, коли розміщення такої інформації погоджено з Адміністрацією.

5.08. Розміщувати в Проекті матеріали, що ображають або принижують честь і гідність інших користувачів або третіх осіб, або посилання на такі матеріали.

5.09. Розміщувати у Проекті нецензурні або лайливі слова або словосполучення, у тому числі використовувати їх в імені Користувача.

5.10. Розміщувати у Проекті шкідливі програми або посилання, які можуть містити або містять шкідливі програми.

5.11. Розміщувати у Проекті матеріали порнографічного характеру або посилання на них.

5.12. Розміщувати у Проекті погрози, заклики до насильства і скоєння протиправних дій.

5.13. Розміщувати в Проекті матеріали з елементами насильства, жорстокості, расової, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі матеріали. А також пропагувати і демонструвати у Проекті нацистську атрибутику або символіку.

5.14. Пропагувати у Проекті злочинну діяльність, розміщувати інструкції по здійсненню протиправних дій.

5.15. Розміщувати в Проекті будь-яку іншу інформацію, яка на думку Адміністрації є небажаною, порушує норми моралі та етики, порушує чинне Законодавство.

5.16. Здійснювати будь-які інші протиправні або злочинні дії.

6. Виключні права

6.01. Виключні права на об'єкти інтелектуальної власності Проекту належать Власнику. Всі права захищені.

6.02. Авторські права на Матеріали, розміщені у Проекті Користувачами, належать Користувачам, що їх створили, або іншим законним правовласникам.

6.03. Виключні права на використання Матеріалів, що є об'єктами інтелектуальної власності, переходять до Власника з моменту розміщення (публікації) Користувачами цих Матеріалів у Проекті без зустрічного зобов'язання з виплати авторської або іншої винагороди. Користувач зобов'язується забезпечити правові підстави переходу виключних прав до Власника також і на Матеріали, які розміщуються Користувачем у Проекті і належать іншим правовласникам. Виключні права на використання Матеріалів включають право використовувати їх будь-яким способом і в будь-якій країні світу, в тому числі оприлюднити, поширювати, модифікувати, адаптувати, іншим чином переробляти, видавати, створювати похідні без зобов'язання згадувати ім'я автора.

6.04. Адміністрація надає Користувачеві право на використання Матеріалів інших користувачів шляхом перегляду, відтворення (у тому числі копіювання), переробку (у тому числі роздруківку копій) та інші права - виключно з метою некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання може заподіяти шкоду законним інтересам правовласника.

6.05. Категорично забороняється будь-яке використання розміщених у Проекті об'єктів виняткових прав цілком або по частинах без попереднього письмового дозволу правовласника, крім випадків, дозволених у цій Угоді, або коли правовласник явним чином виразив свою згоду на вільне використання матеріалу іншими особами.

7. Відповідальність сторін

7.01. Користувач несе особисту відповідальність за будь-які Матеріали чи іншу інформацію, які він розміщує у Проекті або іншим чином повідомляє іншим Користувачам, або доводить до загального відома.

7.02. Користувач несе відповідальність перед Адміністрацією і третіми особами за недотримання умов цієї Угоди.

7.03. Користувач відшкодовує Адміністрації та третім особам будь-які збитки, понесені у зв'язку з його діями, включаючи, але не обмежуючись порушенням цієї Угоди, авторських, виняткових чи інших прав.

7.04. Адміністрація не несе відповідальності згідно з пунктом 2.05 розділу 2 цієї Угоди.

7.05. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які матеріали третіх осіб, розміщені в Проекті, або на сайтах третіх осіб, доступних за посиланнями з Проекту, включаючи, але не обмежуючись будь-якими думками або твердженнями.

7.06. Адміністрація не несе відповідальності за якість і швидкість користувацького доступу в інтернет. З технічниими питаннями, пов'язаними з наданням послуг зв'язку, Користувачеві слід звернутися до свого постачальника послуг зв'язку.

7.07. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку поведінку користувачів або третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, крадіжку, знищення або неправомірний доступ до матеріалів користувачів.

7.08. Адміністрація і Власник, а також їх представники, ні за яких обставин не несуть відповідальності перед Користувачами Проекту або іншими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, ненавмисний збиток, включаючи, але не обмежуючись, втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, упущену вигоду, викликані використанням Проекту, його складових частин і матеріалів, доступ до яких був отриманий за допомогою Проекту, навіть якщо Адміністрація не вказувала на можливість такого збитку.

7.09. Адміністрація звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо таке невиконання з'явиться наслідком дії непереборної сили (форс-мажор), тобто надзвичайних і невідворотних сторонами за даних умов обставин, в тому числі масових заворушень, заборонних дій влади, стихійних лих, пожеж, катастроф, а також внаслідок збоїв в телекомунікаційних і енергетичних мережах, дій шкідливих програм, а також недобросовісних дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ або виведення з ладу програмного або апаратного комплексу.

8. Прикінцеві положення

8.01. Ця Угода являє собою договір між Власником в особі Адміністрації та Користувачем щодо умов участі Користувача у Грі, безоплатного використання ним можливостей і сервісів Гри, а також використання Користувачем спеціальних можливостей Гри на оплатній основі. Ця Угода набирає чинності з моменту її прийняття Користувачем і діє протягом невизначеного терміну.

8.02. У разі порушення Користувачем п.1 розділу 5 цієї Угоди, що передбачає заборону на використання Облікового Запису, створеного іншою особою, відчуження свого Облікового Запису або придбання Облікового Запису, створеного іншою особою, Власник в особі Адміністрації має право відмовитися від виконання цієї Угоди в односторонньому порядку.

8.03. Питання, не врегульовані в цій Угоді, визначаються згідно з правом країни, яка є країною реєстрації (установи) Власника (Україна). Спори, пов'язані з укладенням, виконанням та розірванням цієї Угоди, підлягають розгляду в суді країни, яка є країною реєстрації (установи) Власника, відповідно з матеріальним і процесуальним правом країни суду. При цьому Користувач визнає, що країною, в якій він ознайомився із запрошенням укласти цю Угоду, а також країною, в якій він вчинив дії з укладення цієї Угоди, є країна реєстрації (установи) Власника.

8.04. Якщо будь-яка з умов цієї Угоди стане недійсною або втратить юридичну силу; такою, що не може бути примусово здійсненою за законами будь-якої юрисдикції, це не вплине на:
- дійсність, законність, можливість бути примусово здійсненими в цій юрисдикції всіх інших умов цієї Угоди;
- дійсність, законність, можливість бути примусово здійсненими в будь-який інший юрисдикції всіх інших умов цієї Угоди.

Контакти

З усіх питань, зі скаргами і коментарями стосовно даної Угоди користувача звертайтеся на support@ua-play.com, або на ігровий форум.